Korková podlaha WISE je produkt, ktorý dodržiava zásady udržateľnosti, bez toho, aby užívateľovi upieral akékoľvek pohodlie. WISE je udržateľný z dôvodov:

Použité základné suroviny – korok:

  • Opätovné použitie odpadu. Všetky odpady z korku a prebytočné látky sa zbierajú, granulujú a opätovne zapracúvajú do výrobného procesu so zámerom nižšej uhlíkovej stopy.
  • Sociálna zložka. Lesy korkového dubu vytvárajú pracovné miesta v korkovom priemysle a v ďalších príbuzných odvetviach. Zber korku je najlepšie platenou poľnohospodárskou prácou na svete.
  • Počas zberu korku nie sú stromy poškodené ani rúbané. Les z korku dubového absorbuje 5-krát viac oxidu uhličitého z atmosféry, čo pomáha znižovať potenciál globálneho otepľovania (GWP).

Zelený výrobný proces:

  • Korkový priemysel podporuje osídľovanie v oblastiach ohrozených dezertifikáciou. Zber korku je realizovaný iba manuálnou prácou, nedochádza k žiadnej kontaminácií spôsobenej strojmi.
  • Krátka cesta suroviny do výroby. Továrne sa nachádzajú v okruhu niekoľkých kilometrov od lesov.
  • Prach z výrobných liniek je vysávaný a následne sa použije na výrobu energie prostredníctvom biomasy ktorá pokrýva väčšinu energetických požiadaviek na výrobu podláh

 

Získané certifikáty a osvedčenia preukazujú na jeho pozitívne účinky na životné prostredie, zdravie používateľa a trvanlivosť budov. K Vašej spokojnosti s podlahou WISE prispejú hlavné vlastnosti korku ako je akustická izolácia, tepelná izolácia, odolnosť proti mechanickému poškodeniu, pohodlie pre pohodu celého tela a vplyv na lepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti.

Korok WISE sa dá použiť prakticky v akejkoľvek miestnosti, pretože ide o 100% VODEODOLNÚ podlahu patriacu do triedy opotrebenia 33/AC5 (vhodné pre všetky obytné a verejné priestory). Je to prvý produkt, ktorý je založený na 100% KORKU, umožňuje pokládku plávajúcim spôsobom (možné je aj lepenie). Je tiež možné inštalovať väčšie miestnosti bez dilatácie. A najlepšie zo všetkého – ak sa vám páči všetko vyššie uvedené, okrem vzhľadu korku – podlaha WISE je k dispozícii aj v imitácií dreva, čo je dosiahnuté digitálnou tlačou.

Korok kolekcie WISE je synonymom dokonalého súladu medzi vašou pohodou a úctou k prírode.

 

Pozrite si viac dekorov korkových podláh WISE >