TECHNICKÉ NÁVODY

Pre montáž na elektrické podlahové vytápanie  sú vhodné iba niektoré podlahové krytiny. Pri montáži podlahovej krytiny vždy overte vhodnosť podlahovej krytiny na teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie. Zaistite, aby bol systém podlahového vykurovania namontovaný odborne a aby bol kompatibilný s technickými požiadavkami výrobcu podlahovej krytiny.

DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY NA PODLAHOVOM VYKUROVANÍ

Na nízkoteplotné systémy podlahového vykurovania sa môžu pokladať parkety a ďalšie podlahové krytiny, ktoré sú určené pre podlahové vykurovanie. Drevo má strednú úroveň tepelného odporu. Vhodné sú  parkety hrúbky  10 až 15 mm s tepelným odporom do 0,15 m2K/W. Drevo se na ohrievanom potere zahreje a následne vysuší, čo vedie k zmršteniu a „pracovaniu“ dreva. Pracovanie dreva je konštrukčne  značne znížené u hotových dvojvrstvových alebo trojvrstvových parkiet. Niektoré druhy dreva reagujú na zmenu vlhkosti rýchlejšie a intenzívnejšie. Doporučujeme, aby ste na podlahové vykurovanie nepokladali parkety z nasledujúcich druhov dreva: javor, buk, oliva, agát, bambus, wenge, bubinga, cumaru, breza čierna, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pyinkado, čierny siris, sapeli a tigerwood, pretože sa môže stať, že sa v topnej sezóne, obzvlášť u širších dosiek  a tangenciálneho  dreva, objavia medzi doštičkami parkiet špáry. Olejované parkety majú otvoenejšiu štruktúru dreva ako lakované. Vďaka náteru, ktorý nevytvára film, lepšie dýchajú a rýchlejšie sa prispôsobujú prostrediu, v  ktorom sa  nachádzajú . Pokiaľ sa nachádzajú v suchom a teplom prostredí, tak  se rýchlejšie  vysušajú.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Poter musí byť položený podľa návodu výrobcu a noriem.  Povrch musí byť rovný, hladký, pevný a čistý, poter kompaktný, suchý a bez prasklín. Podlahové vykurovanie musí projektovať a namontovať odborníci. Rúrky vytápania musia byť položené minimálne     35 mm pod pod povrchom poteru, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. V prípade, že trubice nie sú dostatočne hlboko, môže dôjsť na drevenej podlahe ku vzniku medzier.

Najvyššia povolená povrchová teplota podlahy počas vykurovacieho obdobia je 26oC. Najvyšší povolený efektívnny výkon na povrchu podláh je do 60 W/m2. Regulácia teploty podlahového kúrenia musí byť systematická. Relatívna vlhkosť vzduchu v priestoroch s položenou podlahou musí byť medzi 50 a 60% a teplota medzi 18 a 22oC. Najväčšia povolená vlhkosť poteru nesmie prekročiť: pri betónovom potere 1,8%, pri anhydritovom 0,3%, merané podľa CM metódy. Pred vyliatím poteru sa musia vybrať a označiť miesta na CM merania. Pred pokládkou podlahy je potrebné previesť protokol o podlahovom  kúrení.

PROTOKOL  PODLAHOVÉHO KÚRENIA

(na betónový poter typ A4). Po uplynutí doby 21 dní na ustálenie betónového poteru (aspoň 7 dní pri   anhydritovom), môžeme postupne uviesť vykurovací systém do prevádzky. Do systému, bez nočných páuz púšťame vodu s konštantnou teplotou podľa nižšie uvedeného  postupu.

1. deň …………………………………………….…. 25 oC

2. deň ……………………………………………….. 30 oC

3. deň …………………………………………….…. 35 oC

4. deň ……………………………………………….. 40 oC

5. deň …………………………………………….…. 45 oC

6. deň ……………………………………………….. 50 oC

7. deň ……………………………………………….. 55 oC

8. -20. deň ……………………………………………55 oC

21. deň ………………………………………………. 50 oC

22. deň ……………………………………………… 45 oC

23. deň ……………………………………………… 40 oC

24. deň ……………………………………………… 35 oC

25. deň ……………………………………………… 30 oC

26. deň ……………………………………………… 25 oC

27. deň ………………………………………….…………

Ak je teplovodné potrubie položené v strednej výške betónového poteru – tip A3 ( nie priamo na tepelnú izoláciu ), podľa daného postupu, po urovnaní poteru, pridáme ešte jeden krátky teplotný šok ohrevu poteru na najvyššiu teplotu a potom ochladíme. Po ochladení poteru je potrebné zmerať percento vlhkosti podľa CM metódy.

PRED POKLÁDKOU

S pokládkou podlahy možno začať, keď je poter dostatočne suchý. V opačnom prípade pokračujeme v procese sušenia s teplotou 40oC, pokiaľ poter nebude suchý podľa požadovaných štandardov. V priebehu sušenia zabezpečte vetranie miestnosti (bez prievanu). Pred pokládkou podlahy teplotu postupne znižujeme a  2 – 3 dni pred začiatkom pokládky vypneme systém, tj. udržujeme teplotu poteru na 15 až 18oC a teplotu vzduchu v miestnosti na 15 až 20oC. Podlahu na podlahové kúrenie je lepšie lepiť. Lepidlá a nátery musia byť vhodné na podlahové kúrenie.

PO POKLÁDKE

Podlahové kúrenie môžeme na 3.deň po pokládke zapnúť a postupne zvyšovať  teplotu vody v ohreve  po 5oC na deň. Pridržiavame sa teplotných a klimatických podmienok popísaných v bode 2 technických požiadaviek. Podľa potreby sa počas vykurovacej sezóny prevádza aj dodatočné zvlhčovanie vzduchu.


VŠEOBECNE

 • Vašu podlahu musíte opatrovať a udržiavať vyhovujúcim spôsobom. V prípade, že sa Vám vyleje voda alebo nejaká iná tekutina, hneď ju utrite. Pri odstraňovaní zašlých škvŕn sa poraďte s predavačom parkiet.
 • Dôležitý predpoklad pre dlhú životnosť podlahy je priaznivá klíma v miestnosti, s teplotou okolo 20ºC a relatívnou vlhkosťou vzduchu od 50 do 60%. Tieto predpoklady môžete sledovať za pomoci elektronického merača vlhkosti alebo meteorologických hodín ( dôležité hlavne počas výhrevnej sezóny). Optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu môžete udržiavať prístrojom na zvlhčovanie vzduchu. 
 • Najväčšími nepriateľmi podláh sú voda a piesok. Podlahu môžeme očistiť metlou, vysávačom alebo vlhkou handrou, ktorá však nesmie byť priveľmi mokrá. Podlahy nikdy nečistite vodou, lebo ich môžete natrvalo poškodiť.
 • Na každodennú údržbu používajte prostriedky na čistenie podláh a pri tom sledujte priložené inštrukcie.
 • Nečistoty ako napr. piesok čistite vysávačom s mäkkým nadstavcom, mäkkou metlou alebo handrou. Ku vchodom umiestnite kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu piesku na podlahu.
 • Na nohy stolov, stoličiek a ostatného nábytku dajte kvôli ochrane podlahy plstené vankúšiky. Vankúšiky zalepte, nepripevňujte ich klinčekmi. Nábytok nadvihnite a preneste, neťahajte ho po podlahe.

Pokladanie tohto druhu podláh vo vlhkých priestoroch ako sú sauny a kúpeľne sa neodporúča.


1. PRED POKLÁDKOU

1.1. Povolená vlhkosť podkladu:

 • betónový poter do 2,0%, betónový poter s podlahovým kúrením do 1,8%
 • anhydritový poter do 0,5%, anhydritový poter s podlahovým kúrením do 0,3%
 • drevotrieskové dosky 9 ±2%

1.2. Podklad musí byť urobený podľa daných predpisov:

 • musí byť urobená: hydroizolácia, termoizolácia, zvuková izolácia a aj zodpovedajúca stavebná konštrukcia,
 • podklad musí byť rovný a upravený na takú úroveň, aby zodpovedal druhu podlahy, ktorá naň bude pokladaná,
 • povrch, na ktorý bude podlaha montovaná, musí byť čistý a kompaktný, hladký, zodpovedajúcej absorpcie a bez prasklín,
 • teplota podložia počas pokládky ako aj 48 hodín po ukončení montáže musí byť 15 °C – 18 °C,
 • v prípade, že je tam podlahové kúrenie: pred montážou podlahy je nevyhnutné postupné zohrievanie systému podľa predpísaných pravidiel pri uvádzaní podlahového kúrenia do prevádzky.
 • Investor musí zabezpečiť betónový poter, ktorý vyhovuje štandardom. Parketár má právo a povinnosť vizuálne kontrolovať hore uvedené parametre a upozorniť na eventuálne nezrovnalosti. Parketár v rámci svojho profesného rozsahu (po dohode), môže spolupracovať pri príprave podložia alebo jeho sanácie.

1.3. Priestory a drevené podlahy musia byť aklimatizované:

 • miestnosť nesmie byť vystavená prievanu, teplota musí byť 15 – 18 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%;
 • drevená podlaha musí byť skladovaná uprostred miestnosti, v ktorej bude montovaná, aspoň 48 hod. pred pokládkou,
 • balíky otvárať bezprostredne pred pokládkou.

Povinnosťou investora je zabezpečiť vyhovujúce podmienky na objekte 

Vykonávateľ je (iba ak nebolo dohodnuté inak), povinný tovar dostaviť k objektu, investor je povinný na mieste pokládky tovar prevziať a uskladniť v miestnosti, aby sa dostatočne aklimatizoval. V prípade, že podlahu na miesto montáže dodáva pokladač, investor je povinný ponúknuť pomoc pri skladovaní parkiet. Za materiál, ktorý je uskladnený v objekte, zodpovedá objednávateľ-investor.

1.4. Povolená vlhkosť parkiet je7% ±2%. Parkety, ktoré budú montované do objektu, musia mať vlhkosť približnú rovnovážnej vlhkosti dreviny, s dôrazom na klímu v danom objekte. Parketár je povinný preveriť pred začatím pokládky podmienky v objekte, vlhkosť drevenej podlahy a urobiť z toho zápis.

1.5. Pred pokládkou drevenej podlahy musia byť stavebné práce, okrem montáže okenných, dverných rámov, poslednej fázy maľovania a montáže vykurovacieho systému – radiátorov- ukončené. Ostatné práce sa môžu urobiť po skončení pokládky.

1.6. Priestory, do ktorých bude montovaná podlaha, musia byť zatvorené.

V nich sa nesmú vykonávať iné práce. Objednávateľ- investor je povinný pokladačovi zaručiť vyhovujúce podmienky práce a zabezpečiť mu prístup ku zdroju elektrickej energie.

1.7. Odovzdanie prác sa vykoná hneď po ich ukončení. 


2. PO POKLÁDKE

2.1. Po ukončení pokládky sa po povrchu nesmie chodiť alebo ju inak zaťažovať aspoň 24 hodín.

2.2. Montované podlahové krytiny sa počas prvého periódu po pokládke nesmú čiastočne alebo úplne pokrývať alebo povrch používať na odkladanie vecí.

2.3. Priestor treba chrániť pred vlhkom. Po pokládke je potrebné zabezpečiť nasledovné klimatické podmienky:

 • teplota miestnosti 15 °C – 25 °C,
 • relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%.


3. BRÚSENIE A POVRCHOVÁ OCHRANA PARKIET (PLATÍ PRE NEOPRACOVANÉ PARKETY)

3.1. Parkety musia po pokládke odpočívať 5 až 14 dní (odhad výrobcu). V tomto období netreba v miestnosti vykonávať práce, ktoré by mohli parkety poškodiť alebo pošpiniť (používanie silikónu, oleja…). Buďte opatrní i pri chodení po parketách.

3.2. Po tomto období odpočinku parkiet, parketár musí prehodnotiť, či sú vhodné podmienky na kvalitné pokračovacie práce alebo dať investorovi návrh vhodných riešení.

3.3. Riaďte sa bodmi 1.5.,1.6. i 1.7.

3.4. V miestnosti, kde sa vykonávajú práce, sa musia zabezpečiť dané podmienky:

 • teplota miestnosti 15 °C – 25 °C,
 • relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%,
 • miestnosť nesmie byť prašná, vystavená prievanu a slnečnému žiareniu,
 • jednotlivé vrsty laku sa nanášajú v rozmedzí najmenej 48 hodín.

3.5. Používanie lakovaných povrchov

 • po 48 hod. sa môže po parketách chodiť,
 • po 7 dňoch môžete povrch parkiet mechanicky zaťažiť.

3.6. Pri odovzdávaní prác nie je možné očakávať dokonale lakované povrchy, pretože pracovné podmienky nie sú rovnaké ako podmienky vo fabrike. Kvalita lakovania sa hodnotí známkou trvácnosti laku a závisí od svetla (DIN štandard).


ZÁRUKA

VŠEOBECNE

Vašu podlahu musíte opatrovať a udržiavať vyhovujúcim spôsobom. V prípade, že sa Vám vyleje voda alebo nejaká iná tekutina, hneď ju utrite. Pri odstraňovaní zašlých škvŕn sa poraďte s predavačom parkiet.
Dôležitý predpoklad pre dlhú životnosť podlahy je priaznivá klíma v miestnosti, s teplotou okolo 20ºC a relatívnou vlhkosťou vzduchu od 50 do 60%. Tieto predpoklady môžete sledovať za pomoci elektronického merača vlhkosti alebo meteorologických hodín ( dôležité hlavne počas výhrevnej sezóny). Optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu môžete udržiavať prístrojom na zvlhčovanie vzduchu. 
Najväčšími nepriateľmi podláh sú voda a piesok. Podlahu môžeme očistiť metlou, vysávačom alebo vlhkou handrou, ktorá však nesmie byť priveľmi mokrá. Podlahy nikdy nečistite vodou, lebo ich môžete natrvalo poškodiť.
Na každodennú údržbu používajte prostriedky na čistenie podláh a pri tom sledujte priložené inštrukcie.
Nečistoty ako napr. piesok čistite vysávačom s mäkkým nadstavcom, mäkkou metlou alebo handrou. Ku vchodom umiestnite kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu piesku na podlahu.
Na nohy stolov, stoličiek a ostatného nábytku dajte kvôli ochrane podlahy plstené vankúšiky. Vankúšiky zalepte, nepripevňujte ich klinčekmi. Nábytok nadvihnite a preneste, neťahajte ho po podlahe.
Pokladanie tohto druhu podláh vo vlhkých priestoroch ako sú sauny a kúpeľne sa neodporúča.
OLEJOVANÉ POVRCHY – VONKAJŠIE DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
Drevená terasa, či už nová alebo stará, vyžaduje určitú údržbu, aby ste boli  s jej vzhľadom dlhodobo spokojní. Poveternostné vplyvy spôsobujú pnutie a zmršťovanie dreva, ktoré zapríčiní zmeny dreva, zvlášť pokiaľ sa poveternostné podmienky neustále menia (napr. Krátkodobý dážď a po ňom prudké slnko).
Najviac zmien na drevenej terase vzniká v prvom roku po pokládke, zrážky najprv spôsobia vymývanie oleja na drevo na povrchu. Vymývanie je  vždy nerovnomerné a kvôli tomu sa objavia  na dreve  šmuhy. Pokiaľ je zrážok viac, drevo získa rýchlejšie  rovnomernú farbu, ktorá sa pomaly mení v šedú, svetlejšiu alebo tmavšiu, v závislosti  na použitom druhu dreva. Napríklad teak začne byť časom strieborno šedý a ipe získa o niečo tmavšiu šedú farbu.
Znepokojujúca situácia môže vzniknúť v prípadoch, keď je časť terasy zakrytá a nie je vystavená zrážkam. Táto časť terasy nezošednie, resp. šednie  pomalšie  ako časť, ktorá je zrážkam vystavená. Možnosti užívateľa terasy sú v tomto prípade nasledujúce:
zachovať stávajúci stav
použiť určité procesy k zrovnaniu  farby – k zošednutiu pokrytej časti terasy
natrieť terasu vhodným olejom a náter periodicky obnovovať

Najnáročnejšia je posledná voľba, pretože obnova náteru vyžaduje určitý rozsah prác a správny postup. Nátery olejom sú totiž u kvalitných druhov dreva (teak, ipe, cumaru) z dôvodu predĺženia jeho trvanlivosti  nie je vôbec potrebné.
Najlepší  spôsob čistenia terasy je pravidelné  umývanie  vodou, zvlášť v zaťaženejších prostrediach, kde kvôli nečistotám zo vzduchu zostane cez zimu na dreve tmavý povlak, ktorý je na jar nutné očistiť, aby terasa  opäť získala svoj lesk. Pokiaľ používate rozprašovač s väčším tlakom vody, používajte ho veľmi opatrne a k povrchu terasy sa veľmi nepribližujte, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
V znečistenejšom prostredí (príklad je z Ľubľany) je občasné  čistenie  dreva nutné, inde postačuje čistenie raz za rok na začiatku sezóny.
Pokiaľ je kvôli určitým škvrnám potrebné použiť čistiaci  prostriedok, je najlepšie mydlo, resp. Čistiace prostriedky na jeho báze. O použití čistiacich prostriedkov sa poraďte s dodávateľom dreva, pretože pri použití nevhodných čistiacich prostriedkov môže dojsť k efektom na štruktúre dreva. Podľa potreby môžete použiť i mäkkú kefu, avšak nikdy hrubú kefu, aby  nedošlo k poškodeniu povrchu dreva.


K čisteniu  vonkajších  podlahových krytín odporúčame čistiaci prostriedok OIL CLEANER, výrobca Tover s.r.l.

Olejovanie  drevených terás  robíme predovšetkým z dvoch dôvodov – k udržiavaniu prirodzenej farby dreva a k predĺženiu jeho trvanlivosti, čo však platí iba pre menej kvalitné druhy dreva, ako je napr. Smrekovec.
Podľa našich skúseností väčšina majiteľov terás, ktorí sa rozhodnú pre olejovanie, po niekoľkých rokoch od olejovania upustia a terasu  úplne prenechajú počasiu. V prípade čiastočne zakrytých terás potom dôjde k podstatne  väčším rozdielom vo farbe zakrytej a exponovanej časti terasy, čo je podstatne náročnejšie zjednotiť, ako keby olejovanie  nikdy nepoužil.


K olejovaniu  povrchu vonkajších drevených podláh používajte impregnačný olej  OIL4SUN, výrobca Tover s.r.l.

Prostriedky na obnovu prirodzeného vzhľadu dreva sú väčšinou chemické prípravky, ktoré na drevo pôsobia agresívne. Pri ich použití k čisteniu povrchu je väčšinou potrebné kefkou odstrániť zošednuté vlákna. Pri tom dôjde zvyčajne k nerovnomernému odstraňovaniu  medzi tvrdšími a mäkšími  vláknami, takže drevo trochu zhrubne. K tomu nedochádza u veľmi tvrdých druhov dreva, ako sú ipe a cumaru. Po použití  čistiaceho prostriedku nasleduje  náter dreva olejom.
U teaku sa vyvarujte prostriedkov na obnovu prirodzeného vzhľadu dreva, pretože niektoré prostriedky môžu olej v dreve rozpúšťať, čo neskôr spôsobí odpadávanie  povrchových buniek.


K odstráneniu  šedi  na povrchu vonkajších drevených podláh používajte prostriedok k odstráneniu šedi GREY FREE, výrobca TOVER s.r.l.

Záručné podmienky:

Záruka platí na laminátové podlahy, ktoré sú v riadnom programe výroby a montované v normálne záťažovom prostredí, v zhode s triedou používania podľa EN 13329. Záruka neplatí v prípade chemického či mechanického poškodenia. Záruka nadobúda platnosť od dátumu uvedeného na účte. Záruka nie je prenosná a patrí len prvému kupujúcemu.

Montáž:

Laminátová podlaha musí byť položená v zhode s návodom na montáž. Návody na pokladanie podlahy sú priložené zvyčajne v každej tretej krabici. Podrobnejší návod na montáž môžete dostať na požiadanie.

Odolnosť voči oderu:

Právo na záruku vzniká, keď je vrchná vrstva (dekor) úplne odstránený vo veľkosti najmenej 1cm². Odlupovanie farby na hrane dosky nie je zahrnuté do záruky.

Odolnosť na vplyv svetla:

Strata farby podľa stupnice modrej vlny neprekročí 6. Postup testovania podľa EN20105 nezahŕňa prirodzené starnutie.

Odolnosť na škvrny:

Odolnosť na vplyv nasledujúcich substancií: čistý acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleninové šťavy, masť, káva, koka-kola, lak na nechty a pod.

Reklamácia:

Každá reklamácia musí byť v písomnej forme spolu s originálnym dokladom o zaplatení. Reklamáciu musíte predložiť do 30 dní od dátumu, kedy ste zistili závadu. Nechávame si právo obhliadky objektu.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Spôsob vybavenia reklamácie sa uplatňuje výhradne na základe momentálnej hodnoty tovaru. Momentálna hodnota sa vyráta vzhľadom na záručnú dobu (napr. suma náhrady za triedu W31/obchodné priestory sa ročne znižuje o 1/10 z ceny novokúpeného tovaru).

Ak sa reklamácia uzná, sme povinní kupujúcemu bezplatne dodať tovar na predajné miesto.

Náklady na montáž hradí kupujúci. Záruka nezahŕňa žiadne iné výdaje a prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť.

V prípade, že sa reklamovaná laminátová podlaha už viac nevyrába, môžeme ju zameniť vyhovujúcou, ktorá je v predaji.


Prehlásenie o záruke

Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. ručí za kvalitu predaných materiálov a poskytnutých služieb v oblasti podlahových krytín za nasledujúcich podmienok

Záručné podmienky:

Záruka platí na všetky parkety zakúpené a/alebo namontované spoločnosťou Alpod Slovakia s.r.o. od 1.1.2007.

 • V prípade kladne vybavenej reklamácie sa spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. postará o bezplatné nahradenie nevhodného materiálu a/alebo odstránenie nedostatkov vzniknutých montážou.
 • Parkety musia byť namontované odborne, podľa návodu výrobcu a podľa všeobecne platných noriem a predpisov z oblasti podlahových krytín.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia  s.r.o. si vyhradzuje právo opravy jednotlivých lamiel alebo dosiek.
 • Ak už výrobok nie je k dispozícii, bude zo súčastného predajného programu vybratá odpovedajúca náhrada. O komerčnom spôsobe riešenia reklamácie rozhoduje Alpod Slovakia s.r.o. po dohode s kupujúcim.
 • Záruka sa vzťahuje iba na množstvo závadného materiálu, špecifikované v protokole, nie na celkové zakúpené množstvo.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. nezodpovedá za nepriamu škodu, ktoré by vznikla kvôli nekvalitným výrobkom alebo službám
 • Záruka je uznaná iba vtedy, ak je reklamácia podaná písomnou formou v termíne 8 dní od vzniku a pri predložení originál, kompletne uhradenej faktúry.
 • O zrejmých a viditeľných závadách parkiet je potrebné bezodkladne písomne informovať v termín 8 dní, najneskôr však pred montážou do objektu.
 • Výška škody uznanej zárukou sa vyhodnotí  na základe hodnoty nového materiálu a doby, ktorá od zakúpenia uplynula. Každý rok sa hodnota zníži o 10 %, čo znamená, že sa hodnota výmeny kvôli kvalite materiálu v prípade záruky  5 rokov každý rok zníži o 10 % v porovnaním s aktuálnou cenou (napr. ak sa závada objaví po dvoch rokov od zakúpenia, hodnota uznanej škody sa zníži o 20 %)


Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak poškodenie vzniklo v dôsledku neodbornej montáže tretích osôb a/alebo nevyhovujúcich podmienok pri montáži alebo po nej (viď Všeobecné podmienky pokládky drevených podlahových krytín).
 • Ak poškodenie vzniklo v dôsledku nevhodného podkladu (rovnosť, pevnosť, tvrdosť, kompaktnosť, čistota, pórovitosť, zloženie atď.) alebo použitie nevhodných lepidiel a podložiek.
 • Ak bolo poškodenie spôsobené vlhkosťou, drevokazným hmyzom, nešťastím, vyššou mocou alebo únikom vody…
 • Ak v dôsledku vykurovania, chladenia, zvlhčovanie  alebo vysušovania miestnosti, slnečného žiarenia vznikli na parketách vizuálne a/alebo rozmerové zmeny a/alebo deformácia, ktoré môžu byť trvalého alebo sezónneho charakteru.
 • Ak vplyvom svetla alebo starnutia došlo na parketách ku zmenám farby.
 • Ak sú závady následkom normálneho opotrebenia, neodbornej renovácie, nedostatočného čistenia alebo nesprávnej starostlivosti o povrch (neodpovedajúce postupy ošetrovania, použitie nevhodných čistiacich alebo chemických prostriedkov…..)
 • Ak mechanické poškodenia (trhliny, škrabance, otlačky) vznikli kvôli nesprávnemu použitiu, údržbe alebo skladovania, obzvlášť poškodenie spôsobené topánkami na podpätku, nábytkom, kameňmi, domácimi zvieratami a pod. (viď návod k čisteniu a údržbe drevených podlahových krytín).
 • Ak bol výrobok do objektu namontovaný aj napriek viditeľným závadám.


Záručná doba:

 • Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. poskytuje päťročnú záruku na kvalitu materiálu, ktorý je zakúpený v spoločnosti Alpod Slovakia s.r.o. a dvojročnú záruku na kvalitu vlastnej služby montáže do súkromných bytov.
 • Pre verejné objekty a priestory je záručná doba dva roky a to ako na materiál, tak aj na službu montáže.
 • V prípade neoprávneného zásahu do výrobku prestáva záruka automaticky platiť.
 • Pre parkety, na ktoré výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platia záručné podmienky výrobcu.


Záručné prehlásenie

Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. ručí za kvalitu predaných materiálov a prevedených služieb v oblasti podlahových krytín za nasledujúcich podmienok:

Záručné podmienky:

 • Záruka platí na všetky podlahové krytiny zakúpené a/alebo namontované spoločnosťou Alpod Slovakia s.r.o.  od 1. 1. 2007.
 • V prípade kladne vyriešenej reklamácie a sa spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o.. postará o bezplatnú náhradu nevhodného materiálu a/alebo o odstránenie nedostatkov vzniknutých montážou.
 • Podlahová krytina musí byť namontovaná odborne, podľa návodu výrobcu a podľa obecných platných noriem a predpisov z oblasti podlahových krytín.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo opravy jednotlivých dosiek.
 • Pokiaľ už výrobok nie je k dispozícii, bude zo súčasného predajného programu vybraná odpovedajúca   náhrada. O komerčnom spôsobe riešenia reklamácie rozhoduje Alpod Slovakia s.r.o. po dohode s kupujúcim.
 • Záruka se vzťahuje iba na množstvo vadného materiálu, špecifikovaného v protokole, nie na celkovo zakúpené množstvo.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o.. nezodpovedá za nepriamu škodu, ktorá by vznikla kvôli nekvalitným výrobkom alebo službám.
 • Záruka je uznaná iba vtedy, pokiaľ je reklamácie podaná písomnou formou v lehote 8 dní od vzniku a pri predložení originálnej, úplne uhradenej faktúry.
 • O zrejmých a viditeľných závadách podlahovej krytiny je treba neodkladne písomne informovať, v lehote  8 dní, najpozdnejšie  však pred montážou do objektu.
 • Výška škody uznanej zárukou sa vyhodnotí na základe hodnoty nového materiálu a doby, ktorá od zakúpenia uplynula. Každý rok se hodnota zníži o 10 %, čo znamená, že se hodnota výmeny kvôli kvalite materiálu v prípade záručnej doby 5 rokov každý rok zníži o 10 % v porovnaní s  aktuálnou cenou (napr pokiaľ sa závada objaví po dvoch rokoch od zakúpenia, hodnota uznanej škody sa zníži o 20 %).
 • Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:
 • Pokiaľ poškodenia vznikli v dôsledku neodbornej montáže tretích  osob a/alebo evyhovujúcich podmienok pri montáži alebo potom (viď. Návod na montáž)
 • Pokiaľ poškodenia vznikli v dôsledku nevyhovujúceho podkladu  (rovnosť, pevnosť, tvrdosť, kompaktnosť, čistota, zloženie atď.) alebo použití nevhodných lepidiel a podložiek.
 • Pokiaľ boli poškodenia spôsobené vlhkosťou, hmyzom, nešťastím, vyššou mocou alebo únikom vody , …
 • Pokiaľ v dôsledku vytápania, chladenia, vlhčenia alebo vysúšania miestnosti, slnečného žiarenia vznikli na podlahovej krytine vizuálne a/alebo rozmerové zmeny a /alebo deformácie, ktoré môžu byť trvalého alebo sezónneho charakteru.
 • Pokiaľ vplyvom svetla alebo starnutia došlo na podlahovej krytine ku zmenám farby.
 • Pokiaľ sú závady následkom normálneho používania, neodbornej renovácie, nedostatočného čistenia alebo nesprávnej starostlivosti (neodpovedajúce postupy ošetrenia, použitie nevhodných čistiacich alebo chemických prostriedkov…)
 • Pokiaľ mechanické poškodenia (trhliny, škrabance, odtlačky) vznikli kvôli nesprávnemu použitiu, údržbe alebo skladovania, zvlášť poškodenia spôsobené topánkami na opätku, nábytkom, kameňmi, domácimi zvieratami a podobne (viď návod na čistenie a údržbe drevených podláh).
 • Pokiaľ bol výrobok do objektu namontovaný i napriek viditeľným závadám.


Záručná doba:

 • Záručná doba začína plynúť od dňa zakúpenia.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. poskytuje päťročnú záruku kvality na materiál, ktorý je zakúpený u spoločnosti Alpod Slovakia s.r.o., a dvojročnú záruku kvality na vlastné služby montáže do súkromných bytov.
 • Pre verejné objekty a priestory jre záručná doba dva roky, a to ako, a to ako na materiál, tak na službu montáže.
 • V prípade neoprávneného zásahu do výrobku prestáva záruka automaticky platiť.
 • Pre podlahové krytiny, na ktoré výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platia záručné podmienky výrobcu.


E katalógy

Video prezentácia

Barlinek Parquet Barclick Floor Experts
Barlinek Parquet 5gc system floow Experts
Barlinek Parquet 5gs system floow Experts
Barlinek Seger
Boen Boflex Hardwood Sports Floor
Boen ImageFilm
Boen Singleflex hardwood Sports Floor
Egger Aqua Laminate Flooring
Egger Installation Instruction
Egger Installation On Stairways