OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ALPOD Slovakia s.r.o. sa zaväzuje, že údaje, ktoré ste poslali prostredníctvom webových stránok www.Floor-Experts.sk alebo iným spôsobom, nebude predávať, požičiavať alebo iným spôsobom poskytovať tretím stranám.

Všetky údaje budú považované za dôverné a budú použité len na internú evidenciu a na účely, pre ktoré boli poslané. Vaše údaje budú starostlivo chránené pred stratením, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Pri návšteve stránky sa niektoré údaje (adresa IP, dátum, čas, adresa stránky, z ktorej prichádzate) ukladajú na server. Tieto údaje sú anonymné a používajú sa len pre štatistické spracovanie.

Webové stránky www.Floor-Experts.sk používajú súbory „cookie“. Ide o malé súbory, ktoré sa pri návšteve stránky ukladajú na vašom disku. Súbory cookie vám môžu zjednodušiť ďalšie návštevy stránky. Pomocou nastavení vo vašom prehliadači sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory „cookie“ prijať alebo zakázať.

Ak súbory „cookie“ zakážete, niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne, alebo nebudete mať prístup ku všetkým informáciám alebo funkciám webových stránok.

Vaše otázky v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní týchto webových stránok môžete poslať na .

Údaje o vašej e-mailovej adrese sú uložené, pokiaľ sa prostredníctvom e-mailu neodhlásite od prijímania informácií. Z odberu e-noviniek sa môžete odhlásiť kedykoľvek, a to kliknutím na označený odkaz v prijatej e-mailovej správe alebo odhlásením sa z odberu e-noviniek na .

 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Webové stránky www.Floor-Experts.sk sú navrhnuté a udržiavané s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spoločnosť ALPOD Slovakia s.r.o. nemôže zaručiť aktuálnosť, presnosť alebo správnosť všetkých informácií na stránkach. Všetky informácie na webových stránkach môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť, ani žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa podieľala na vzniku a vytváraní týchto webových stránok, preto nie je zodpovedná za škody spôsobené prístupom k obsahu, používaním alebo neschopnosťou používania informácií na www.Floor-Experts.sk alebo za akékoľvek chyby alebo nedostatky v ich obsahu.

V prípade odkazovania alebo prepojenia týchto webových stránok na iné stránky, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe tretích strán, spoločnosť ALPOD Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah alebo správnosť fungovania týchto webových stránok.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

© Copyright 2018 ALPOD Slovakia s.r.o. Všetky texty, obrázky, grafika, animácie a iné dokumenty, ktoré sú uvedené na webových stránkach www.Floor-Experts.sk podliehajú ochrane autorských práv alebo iným formám ochrany duševného vlastníctva v zákonom povolenom kontexte.

 

ALPOD Slovakia s.r.o., dňa 23.5.2018